• Αυτό το πεδίο είναι για σκοπούς επικύρωσης και πρέπει να παραμείνει αμετάβλητο.

Το Webinar  θα εστιάσει στα «Soft Skills» που είναι απαραίτητα στο Τουριστικό και Ξενοδοχειακό Management.

Soft Skills καλούνται οι δεξιότητες που δεν σχετίζονται με τις τεχνικές γνώσεις του ατόμου (hard skills) αλλά με την προσωπικότητά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου που του επιτρέπουν να προσαρμόζεται και να συνεργάζεται αρμονικά και αποτελεσματικά με τον κοινωνικό του περίγυρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα Soft Skills αποτελούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι ηγετικές ικανότητες και η συναισθηματική νοημοσύνη.

Τα «Soft Skills» συχνά αποκαλούνται, μεταξύ άλλων, «People Skills», «Social Skills» ή «Interpersonal Skills». Έρχονται σε αντίθεση με τα «Hard Skills» τα οποία περιγράφουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις που αποκτούνται μέσω της τυπικής και δομημένης εκπαίδευσης.

Κατά το World Economic Forum (2020) τα πιο σημαντικά εφόδια για την επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζομένων κατά την επόμενη δεκαπενταετία οφείλουν να εστιάζουν πάνω σε συγκεκριμένα Soft Skills.

Αν ακολουθείς μια καριέρα στον κλάδο της εστίασης ή του τουρισμού ή θέλεις να εξελίξεις τις δεξιότητές σου και να αποκτήσεις νέες γνώσεις τότε δήλωσε συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ και παρακολούθησε το συγκεκριμένο Webinar που γίνεται υπό την αιγίδα του HoReCa Empowered! 

Με τη συμμετοχή σου στο συγκεκριμένο Webinar μπορείς κατά την ολοκλήρωση του να λάβεις πιστοποιητικό παρακολούθησης ενώ παράλληλα έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις υποτροφία σε ένα διήμερο Workshop πάνω στα Soft Skills, να συμμετάσχεις σε mentoring καθώς και να λάβεις career management sessions. 

Όσοι παρακολουθήσουν το Webinar «Η σημασία των Soft Skills για ένα πετυχημένο Ξενοδοχειακό Management», στο τέλος της ομιλίας μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην κλήρωση οχτώ (8) Υποτροφιών για ένα Fast Track εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιασμένο στα  «Εssential Soft Skills for Hospitality and Tourism Careers».

Στο διήμερο αυτό πρόγραμμα θα αναλυθούν τα Soft Skills που είναι απαραίτητα στο κλάδο της  HoReCa μέσω διαδραστικών και βιωματικών πρακτικών.